Heat Press Temperature Guide Vinyl, Steps In Autocad 3d, Faber Gibson Hardware, Front Yard Design App, Kappe Chippu Meaning In English, Non Monotonic Meaning, Tobias Frere-jones Quotes, 4 Wire Lid Switch Bypass Maytag, Skinceuticals Phloretin Cf Before After Photos, What Is Packing List In Export, Killer Whale Vs Crocodile, How To Get More Strawberries From Plant, Mrs Full Form, " />

psalm 29 tagalog

november 30, 2020 Geen categorie 0 comments

Psalm 29 vers 1. Psalm 29 is een lofzang aan Gods macht die zich manifesteert in donder en bliksem. -- This Bible is now Public Domain. Psalm 29 kan geïnterpreteerd worden als verwijzend naar de schenking van de Tora en het inzamelen van de ballingen. Geeft den Heere sterkt' en eer. A melody of David. Ascribe to the LORD, you heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength. Psalm 29 vers 5 's HEEREN stem ontbloot het woud; Maar hij, die op God vertrouwt, Buigt zich veilig, Hem ter eer, Juichend in Zijn tempel neer. Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of holiness. Psalm 78 Tell the Coming Generation. Hij doet zijn stem klinken over de zee. It is pure and unrestrained praise. 2 Give unto the Lord the glory due unto his name; worship the Lord in the beauty of holiness. De psalm vertoont grote overeenkomst met oude Kanaänitische teksten, gevonden in Ugarit (ca. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29 1 Een lied van David.. Jullie die machtig zijn, geef aan de Heer de eer waar Hij recht op heeft. 't Is de HEER, Wiens wenk de stromen, In hun woede kon betomen; Die, in macht nooit af te meten, Eeuwig is ten troon gezeten. 20:21; Ps. (Luke 11:9–13) What are some ways Christians can still give thanks in 2020? NBV 1 bijbel. 29. 2 Ascribe unto Jehovah the glory due unto his name; Worship Jehovah in holy array. Give unto the Lord the glory due to His name; Worship the Lord in the beauty of holiness. 1 Ascribe unto Jehovah, O ye sons of the mighty, Ascribe unto Jehovah glory and strength. Klik op een vers en u krijgt de gekoppelde kernwoorden te zien.. Tevens kunt u vanaf een psalmvers naar de pagina zingen.U kunt dan het betreffende psalmvers zingen bij uw PC of bij een digitaal schoolbord.. Zoeken in de tekst van berijmde psalmen In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. Psalms Chapter 29 תְּהִלִּים א מִזְמוֹר, לְדָוִד: הָבוּ לַיהוָה, בְּנֵי אֵלִים; הָבוּ לַיהוָה, כָּבוֹד וָעֹז. 1 Een psalm van David. A Psalm of David. 2 Ascribe to the Lord the glory due his name; worship the Lord in the splendor of his # 29:2 Or Lord with the splendor of holiness. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Erken zijn macht. Psalm 29 is the 29th psalm from the Book of Psalms.. Give unto the LORD, O ye mighty, give unto the LORD glory and strength. # Ps 96.7-9 Praise the Lord, you heavenly beings;praise his glory and power. Erken de HEER, o goden, erken de HEER, zijn macht en majesteit, 2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, buig u voor de HEER in zijn heilige glorie. Vorsten, 't voegt u, Hem, in't midden Van Zijn heiligdom, t' aanbidden: 't Voegt u, met de Godgetrouwen, 's HEEREN heerlijkheid t' ontvouwen. 2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. 2 12:2-3 Jes. Psalm 29 (berijming 1773) Vers 1: Aardse machten, looft den Heer'! Psalm 29. Psalmen 29 Psalmen 29. It is "a hymn, describing the advent of Yahweh in a storm. als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef. Psalms 29. 29. Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. Psalmen online. 28:2 . 3 The voice of Jehovah is upon the waters: The God of glory thundereth, Psalm. 3 Ze beliegen elkaar allemaal, vals en verraderlijk is hun woord. 2 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms. Psalm 29 Dit hoofdstuk voorgelezen (m): David vermaant de machtigen dezer wereld om den waren God met Zijn kerk te eren en te dienen, Die Zijn majesteit en macht betoont door donder, bliksem en watervloeden; waarvan Hij Zijn behoorlijke eer alleenlijk ontvangt … 29 Give Jehovah his due, you sons of mighty ones, Give Jehovah his due for his glory and strength.+ 2 Give unto the Lord the glory due to His name; Worship the Lord in # 2 Chr. 134:2 Hoor mijn smeekbede. The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is majestic. Psalmen is het Bijbelboek dat het best vertegenwoordigd is onder de Dode-Zeerollen; zowel rollen (bijvoorbeeld 11QPs a) als snippers en fragmenten (grot 4).In het algemeen volgen de in Qumran gevonden bundels de ons bekende inhoud tot Psalm 89 (slot derde boek). Chapter 29 - Psalms ... A Psalm of David. 2 Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kaniyang pangalan: inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan.. 3 Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tubig: ang Dios ng … geeft den HEERE eer en sterkte. 3 De stem des HEEREN is op de wateren, de … 't Schepsel beeft en staat verwonderd, Als de God der ere dondert. Chr.). Psalm 29:1-11. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Retail: $19.98. Geeft den HEERE, gij kinderen der machtigen! Dit correspondeert met de achttien zegens – de Amidah. 14 18:14 Ex. Psalm 29 The Voice of the LORD - A psalm of David. 15 18:15-16 Ps. Bible Gateway Recommends. Aardse machten, looft den HEER; Geeft den HEERE sterkt' en eer; Dat de lof van 's Hoogsten naam Aller groten roem beschaam'. 3 De stem des HEEREN is op de wateren, de God der ere dondert; de HEERE is op de grote wateren. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 28. The voice of the Lord is over the waters; The God of glory thunders; The Lord is over many waters. Psalm 29. Trivia: Moses wrote Psalms … Opties . 1 Mangagbigay kayo sa Panginoon, Oh kayong mga anak ng makapangyarihan, mangagbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Een psalm van David. 1 Makinig kayo, Oh bayan ko, sa aking kautusan: ikiling ninyo ang inyong mga pakinig sa mga salita ng aking bibig. 29. A psalm of David. A Psalm of David.

Heat Press Temperature Guide Vinyl, Steps In Autocad 3d, Faber Gibson Hardware, Front Yard Design App, Kappe Chippu Meaning In English, Non Monotonic Meaning, Tobias Frere-jones Quotes, 4 Wire Lid Switch Bypass Maytag, Skinceuticals Phloretin Cf Before After Photos, What Is Packing List In Export, Killer Whale Vs Crocodile, How To Get More Strawberries From Plant, Mrs Full Form,

About the Author

Leave a Comment!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *